Na jaké odškodnění má právo poškozený po dopravní nehodě?

Stala jste se obětí dopravní nehody? Jakožto poškozená máte právo na poměrně široké spektrum odškodnitelných nároků, o nichž možná vůbec netušíte. Rozhodně se nespoléhejte pouze na pojišťovnu - ta může být při řešení nepříjemné situace laxní. Chcete-li získat kompenzaci v nejvyšší možné výši, obraťte se na specialisty na odškodnění dopravní nehoda Praha z První Zdravotní. Bezplatně vám pomohou získat finanční prostředky, na které máte nárok.

Bolestné

Výpočet bolestného není snadný. V metodice se vyzná jen hrstka lékařů, jejichž znalecký posudek může konečnou částku navýšit o desítky i stovky tisíc korun. Na posudky se však čeká poměrně dlouho (většinou až několik měsíců), proto je vhodné spolupracovat s odborníky, kteří potřebné dokumenty zajistí v řádu dní až týdnů.

Trvalé následky

Následky úrazu lze považovat za trvalé až s určitým časovým odstupem. V praxi se jedná např. o omezenou hybnost, ochrnutí či amputaci. Devastační následky vyžadující dlouhodobou rehabilitaci se často řeší až s dvou až tříletým odstupem. A opět platí, že díky znaleckému posudku může poškozený zabránit velkým finančním ztrátám.

Nárok na ušlý zisk

Pokud poškozený nemůže v důsledku nehody vykonávat práci v rámci zaměstnání nebo podnikání, má nárok na odškodnění do výše 100 % příjmu, kterého dosahoval před nehodou. Vyčíslení přesné částky může být složité především u podnikatelů a nabízí se několik způsobů, jak ztrátu vypočítat.

Výdaje za léčbu a ošetřovné

Je-li následkem nehody zranění vyžadující léčbu, pak má poškozený nárok na zajištění základních potřeb včetně péče o domácnost (roli nehraje, zda ji vykonají rodinní příslušníci, nebo profesionální sociální pracovníci). Výše ošetřovného se obvykle pohybuje v řádech desítek tisíc korun, ale může být i mnohem vyšší.

Psychická újma

Poškozený často netuší, že má nárok také na odškodnění za prožité psychické trauma. Vyjádření vzniklé újmy je komplikované a bez pomoci odborníků jen těžko dosáhnete odpovídající kompenzace. Výjimkou přitom nejsou případy, v rámci kterých jen za duševní útrapy poškozený obdržel stovky tisíc korun. Dobrá zpráva je, že vás konzultace nebude stát ani korunu. Přečtěte si více na https://www.1zdravotni.cz/cs/sluzby/dopravni-nehody/ a spojte se s odborníky, kteří vám pomohou k finančnímu odškodnění v nejvyšší možné výši.

Publikováno: 22. 09. 2019

Kategorie: Lifestyle | Finance

Autor: Adam