Jak pojistit dětskou autosedačku proti odcizení? Existuje pojištění autosedačky?

Pojištění autosedačky proti odcizení

Dětské autosedačky tvoří výbavu nemalé části osobních vozidel. Povinnost jejich užívání je ostatně nařízena přímo zákonem. Nicméně hrozba pokuty a dalších sankcí za převážení dítěte bez autosedačky není zdaleka jediným důvodem, proč se tento doplněk již dávno stal zcela samozřejmou součástí interiérů našich aut. Autosedačky zásadním způsobem zvyšují bezpečnost dětských pasažérů — a na kvalitní autosedačce se rozhodně nevyplatí šetřit. Ale s nemalou investicí se na jazyk vkrádá rovněž otázka: lze autosedačku pojistit? A jak?

Pojištění autosedačky jako součást havarijního pojištění

Ve chvíli, kdy sjednáváme pojištění vozidla, myslíme nejspíše v prvé řadě na riziko potenciální havárie, kterou si sami způsobíme škody na vlastním vozidle. Pro tyto účely ideálně poslouží havarijní pojištění, které ale navíc nabízí i řadu dalších výhod.

Havarijní pojištění totiž pokrývá mnohem širší spektrum rizik — od živelních pohrom, přes vandalismus až po pojištění proti krádeži, které se vztahuje rovněž na situace, kdy vám někdo z auta odcizí například právě autosedačku.

Autosedačky představují pro zloděje lákavý artikl, neboť se jedná o poměrně hodnotné zboží, které se dá snadno zpeněžit, a proto je dobré myslet na adekvátní pojistku. Při sjednávání havarijního pojištění tak bude dobré se ujistit, že jeho součástí je též riziko odcizení vozidla nebo jeho součástí, tedy pojištění výbavy vozidla proti krádeži. Pojišťovny tento typ rizika obvykle zahrnují ve své standardní nabídce do některé ze základních variant, přesto věnujte pozornost tomu, zda je autosedačka skutečně zahrnuta do tzv. obvyklé pojištěné výbavy. Například havarijní pojištění od Kooperativy se vztahuje i na výbavu, která je s vozidlem pevně spojena. Patří do ní i lékárnička a další části povinné výbavy, ale právě i dětská autosedačka.

Na co si dát u pojištění autosedačky pozor

Stejně jako u jakékoli jiné pojistné události, i v případě, že dojde k odcizení autosedačky, zavolejte policii, která vše zdokumentuje. Bez této náležité dokumentace totiž pojišťovna nebude schopna vše adekvátně vyřídit a vzniklou škodu uhradit.

Důležitým aspektem, s nímž je třeba počítat již při sjednávání pojištění je pak také výše tzv. spoluúčasti neboli minimální (či poměrné) částky, kterou v rámci pojistné události hradíte vy sami.

Spoluúčast může být buďto fixní (např. 5.000 Kč, ať je výše škody jakákoli), nebo v předem sjednané procentuální výši (např. 5 % či 10 %, ačkoli i v těchto případech bývá ve smlouvě obvykle uvedena konkrétní minimální částka), přičemž vyšší míra spoluúčasti vám zpravidla zajistí levnější pojistné. Na druhou stranu právě u krádeží vnitřní výbavy auta, jejíž cena se obvykle pohybuje v řádu tisíců korun, se vám může vyplatit spoluúčast nižší.

Jedno je ale jisté: pokud v autě vozíte dítě, které měří méně než 150 cm či váží méně než 36 kg, neměli byste na pojištění vnitřní výbavy auta zapomenout. Stejně jako určitě nezapomenete dítě před každou jízdou v autosedačce bezpečně připoutat.

Publikováno: 02. 04. 2024

Kategorie: Finance

Autor: Adam